A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 français 

Share your knowledge!

Partagez vos connaissances!

Pataje konesans ou!


Tracklist:
1. Tonfwi defandi
2. Plezi atchoukase
3. Anbale tchè wen, depoze
4. Enamorado soy
5. Ayiti brezil
6. Pinga yo sezi
7. Fwa doute ranfòse
8. Kè delese
9. Kanpe fèm
10. Zili, pran ka nou souple
11. Pi ta pi tris
12. Mafoli damou
13. Kridemonkè
14. Ya sispann begle
15. Fyèten we
16. Abonnantandè sali
17. Lavi we
Band / Artist: Gifrants
Album: Vwa e Gita Vol II
Format: CD
Year: 2010
Label: Gaëta
Number: Missing...No downloads available.
Support your culture.

Liste des pistes :
1. Tonfwi defandi
2. Plezi atchoukase
3. Anbale tchè wen, depoze
4. Enamorado soy
5. Ayiti brezil
6. Pinga yo sezi
7. Fwa doute ranfòse
8. Kè delese
9. Kanpe fèm
10. Zili, pran ka nou souple
11. Pi ta pi tris
12. Mafoli damou
13. Kridemonkè
14. Ya sispann begle
15. Fyèten we
16. Abonnantandè sali
17. Lavi we
Groupe / Artiste : Gifrants
Album : Vwa e Gita Vol II
Format : CD
Année : 2010
Production : Gaëta
Numero : Renseignements recherchés ...Aucun téléchargement disponible.
Soutenez votre culture.

Lis chante:
1. Tonfwi defandi
2. Plezi atchoukase
3. Anbale tchè wen, depoze
4. Enamorado soy
5. Ayiti brezil
6. Pinga yo sezi
7. Fwa doute ranfòse
8. Kè delese
9. Kanpe fèm
10. Zili, pran ka nou souple
11. Pi ta pi tris
12. Mafoli damou
13. Kridemonkè
14. Ya sispann begle
15. Fyèten we
16. Abonnantandè sali
17. Lavi we
Gwoup / Atis: Gifrants
Album: Vwa e Gita Vol II
Fòma: CD
Ane: 2010
Pwodiksyon: Gaëta
Nimewo: Done te vle ...Pa gen telechajman ki disponib.
Sipòte kilti ou.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z